Pismo od komornika. Co robić?

Otrzymanie pisma od komornika powinno być dla nas sygnałem rozpoczęcia działania. Należy wiedzieć, co należy zrobić w takiej sytuacji, by rozwiązać problem jak najlepiej. Najpierw dokładnie zapoznaj się z treścią pisma, które otrzymałeś. W przypadku pisma od komornika, musi znajdować się na nim jego nazwisko, siedziba oraz telefon kontaktowy. Nakazy zapłaty wydawane są na niejawnych posiedzeniach przez sądy. Następnie są doręczane na adres figurujący w pozwie.

Na piśmie powinna znajdować się także informacja kto jest wierzycielem i z jakiego tytułu wykonawczego rozpoczęto egzekucję. W terminie siedmiu dni od otrzymania pierwszego listu komorniczego możesz złożyć zażalenie. Można je złożyć w sytuacji, gdy wcześniej nie dostarczono nam zawiadomienia sądowego. Zażalenie to może dotyczyć nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Nieotrzymanie pisma od sądu może wiązać się ze zmianą adresu zamieszkania. W takim przypadku należy wypełnić formularz sprzeciwu.

Jeśli adres był właściwy, ale i tak nie odebrałeś zawiadomienia z sądu, możesz wnioskować o przywrócenie terminu.